You are here:

Wycena firm

Okoliczności, w jakich warto zgłosić się do Cann Advisory celem wyceny przedsiębiorstwa lub spółki
Okoliczności, w jakich warto zgłaszać się do Cann Advisory celem wyceny przedsiębiorstwa albo spółki są na tyle istotne, że nie należy tego zaniedbać. Na przykład, wycena przedsiębiorstwa zalecana jest wtedy gdy: ma nastąpić nabycie albo sprzedaż firmy, planowana jest fuzja spółki, planuje się podział przedsiębiorstwa, następuje wszechstronne planowanie podatkowe w firmie, toczy się postępowanie na polu prawnym, następuje emisja nowych akcji albo udziałów w spółce, niezbędna jest ocena zaplanowanych opcji strategicznych w firmie albo ma miejsce przymusowy wykup udziałowców mniejszościowych. Wszystkie wyceny są pogłębione, gdyż Cann Advisory nawiązało współpracę w zakresie wycen nieruchomości oraz maszyn z wykwalifikowanymi rzeczoznawcami majątkowymi oraz profesjonalnymi ekspertami z tej dziedziny. Z tego powodu projekty doradcze realizowane są na najwyższym poziomie. Rzetelnie wykonana wycena firm i spółek umożliwia dalsze zrealizowanie strategii firmy bez najmniejszych wątpliwości.

Posted by: admin

Related articles
 

Back to Top